Τελευταία άρθρα

Quality since 1985.

Σύστημα Προόδου και Πιστοποίησης Μαθητών και Εκπαιδευτών

Ελληνικής Ακαδημίας Τάι Τσι Τσουάν της Οικογενείας Γου

του Διονύση Τσετσέλη

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Εισαγωγή

Είναι κοινός τόπος για τους σοβαρά ασκούμενους στο Τάι Τσι Τσουάν, ότι ο στρεβλός τρόπος με τον οποίο διαδόθηκε στη Δύση, όχι μόνο δεν του επέτρεψε να οργανώσει σωστά την ύλη του και να εξελίξει τις διδακτικές του μεθόδους αλλά, αντιθέτως, οδήγησε στο να θεωρούνται η οργάνωση και η μεθοδικότητα απορριπτέος μοντερνισμός, από ευρείς κύκλους ασκουμένων, ακόμη και διδασκόντων του λεγόμενου «Τάι Τσι».

Είναι σύνηθες σε πολλές σχολές να μην παρέχεται καν διδασκαλία, και ο μαθητής απλώς να μιμείται όπως μπορεί τον εκπαιδευτή του, με την ανυπόστατη αιτιολόγηση ότι «έτσι κάνουν στην Κίνα» ή ότι «μόνο μετά από πάρα πολλά χρόνια εξάσκησης, και χωρίς να απαιτείται καμία επεξήγηση από τον εκπαιδευτή, το “Τάι Τσι” σού αποκαλύπτεται και το κατανοείς».

Ως αποτέλεσμα, η κάθε νεώτερη γενιά ασκουμένων και εκπαιδευτών προκύπτει πιο φτωχή σε γνώσεις και ικανότητες, καταδικάζοντας το Τάι Τσι Τσουάν σε μία φθίνουσα πορεία. Όσο μεγαλώνει ο αριθμός των ατόμων που εξασκούνται, τόσο αυτό, αντί να εξελίσσεται, φτωχαίνει σε ποιότητα και βάθος. Ταυτόχρονα, καθίσταται όλο και πιο δύσκολο για τον ενδιαφερόμενο, να βρει εκπαιδευτή με ολοκληρωμένη και βαθιά γνώση του.

Έτσι, η τόσο σύνθετη, βαθιά και ολοκληρωμένη αυτή τέχνη, όλο και περισσότερο, παίρνει στη συνείδηση του κόσμου τη θέση ενός εξωτικού τύπου άσκησης, η οποία είτε απλά προάγει την απαλότητα, τη χάρη και την ομορφιά είτε γίνεται μια ήπια γυμναστική για ηλικιωμένους και ασθενείς είτε παρουσιάζεται από διάφορα ρεύματα του New Age σαν μία μυστηριακή αποτύπωση και έκφραση των μυστικών του σύμπαντος και του Τάο. Ωστόσο, όπως έχουμε υποστηρίξει σε εκτενή αρθρογραφία μας, το Τάι Τσι Τσουάν δεν είναι τίποτε από όλα αυτά.

Στην προσπάθειά τους να λύσουν τα παραπάνω προβλήματα, όλο και περισσότεροι Μεγάλοι Δάσκαλοι ευθυγραμμίζονται με τις σύγχρονες μεθόδους διδακτικής και υιοθετούν διάφορα συστήματα προόδου και πιστοποίησης, παρέχοντας έναν πιο ορθολογικό και σύγχρονο τρόπο διδασκαλίας αλλά και κίνητρα στον Δυτικό μαθητή να προχωρήσει σε βάθος τη μαθητεία του.

Στο πνεύμα αυτών των εξελίξεων, και μετά από πολλά χρόνια εντατικής άσκησης, μελέτης και δοκιμών, μπορούμε με χαρά να παρουσιάσουμε στους Έλληνες ασκούμενους στο Τάι Τσι Τσουάν, το Σύστημα Προόδου και Πιστοποίησης Μαθητών και Εκπαιδευτών της Ελληνικής Ακαδημίας Τάι Τσι Τσουάν της Οικογενείας Γου.

 

Τι είναι το Σύστημα Προόδου και Πιστοποίησης και ποιος ο σκοπός του

Σε αδρές γραμμές, το Σύστημα Προόδου και Πιστοποίησης αφορά α) τη λεπτομερή καταγραφή, οργάνωση και καταμερισμό σε επίπεδα της πλήρους ύλης του Τάι Τσι Τσουάν, όπως εξασκείται από την Οικογένεια Γου και τον Δάσκαλο Γου Κουόνγκ Γιου, β) μία πλήρη και σύγχρονη διδακτική μεθοδολογία, ώστε ο εκπαιδευτής να μπορεί να διδάσκει μεθοδικά και συστηματοποιημένα και ο μαθητής να κατανοεί πλήρως την ύλη και να μπορεί να την αξιοποιεί αναλόγως των επιθυμιών του (διατήρηση ή βελτίωση της υγείας και της φυσικής του κατάστασης, χαλάρωση, αυτοσυγκέντρωση, ισορροπία, αυτοάμυνα κ.α.), γ) τη δυνατότητα απόκτησης επίσημων πιστοποιήσεων που θα αποδεικνύουν την επάρκεια, όποιου μαθητή το επιθυμεί, στη δεδομένη ύλη και δ) την εκπαίδευση, πιστοποίηση και συνεχή επιμόρφωση εκπαιδευτών, με στόχο την όλο και πιο σφαιρική και βαθιά γνώση και διάδοση του Τάι Τσι Τσουάν και της διδακτικής του μεθοδολογίας.

 

Άξονες του Συστήματος Προόδου και Πιστοποίησης

Α) Ο μαθητής γνωρίζει από την αρχή της μαθητείας του όχι μόνο ποια ακριβώς είναι η πλήρης ύλη του Γου Τάι Τσι Τσουάν αλλά και το πότε θα διδαχτεί το κάθε κομμάτι της.

Β) Η γνώση και η ικανότητα του μαθητή χτίζονται σαν ένα γερό οικοδόμημα, ξεκινώντας από τη βάση της τέχνης και προχωρώντας στα υψηλότερα επίπεδα, όπου κατανέμονται, μεθοδικά και ισορροπημένα, τα πιο σύνθετα και απαιτητικά κομμάτια της ύλης.

Γ) Ο ασκούμενος, από το ξεκίνημα της μαθητείας του, λαμβάνει, σε ισορροπημένες δόσεις, γνώσεις από όλους τους διαφορετικούς αλλά αλληλοσυμπληρούμενους τομείς της ύλης. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει στον μαθητή να κατανοεί τη λειτουργία της κάθε κίνησης, και να αποκτάει ευρεία και ιδία αντίληψη για την τέχνη, και όχι απλώς να μιμείται κατά προσέγγιση κινήσεις, των οποίων το νόημα και τον σκοπό αδυνατεί να κατανοήσει, όπως όταν περιορίζεται σε έναν ή δύο μόνο τομείς του Τάι Τσι Τσουάν.

Δ) Δίνεται στον μαθητή ο απαιτούμενος χρόνος για να μάθει και να εμβαθύνει στην ύλη του, χωρίς να του αποκρύπτονται γνώσεις (όπως συχνά συμβαίνει), χωρίς βιασύνη αλλά και χωρίς να περιμένει ατελείωτα χρόνια, παραμένοντας στάσιμος, με μόνη αιτία την άγνοια ή/και την ανασφάλεια του εκπαιδευτή του.

Ε) Όποιος μαθητής  το επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα, να εξεταστεί και να λάβει επίσημο δίπλωμα από τους πλέον έγκυρους φορείς, που θα αποδεικνύει ότι έχει μάθει επαρκώς την ύλη του. Ωστόσο, η υπαγωγή στο σύστημα των εξετάσεων ΔΕΝ είναι υποχρεωτική, ούτε και εξαρτάται κατά κανέναν τρόπο η πρόοδος του μαθητή από τη συμμετοχή του ή όχι σε αυτές. Η διδασκαλία ακολουθεί ακριβώς το Σύστημα Προόδου και Πιστοποίησης και παρέχεται με την ίδια ποσότητα και ποιότητα σε όλους, είτε συμμετέχουν στις εξετάσεις είτε όχι, ανάλογα με το πραγματικό τους επίπεδο, το ενδιαφέρον που δείχνουν και την τεχνική τους κατάρτιση.

Στ) Διαχωρίζεται η έννοια της εκπαίδευσης και πιστοποίησης του μαθητή από αυτές του εκπαιδευτή. Ο μαθητής, όσο ψηλά κι αν φθάσει, δεν δικαιούται να διδάσκει, αν δεν περάσει από τη σχετική υποχρεωτική εκπαίδευση. Η διδασκαλία είναι από μόνη της μία πολύ υψηλή και δύσκολη τέχνη, και ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει όχι μόνον να έχει επάρκεια γνώσεων αλλά να γνωρίζει και τον τρόπο να τις διδάξει σωστά και αποτελεσματικά -κάτι εντελώς διαφορετικό από το απλώς να τις εκτελεί.

Ζ) Ο υποψήφιος εκπαιδευτής μπορεί να αποκτήσει την πιστοποίησή του σε συντομότερο διάστημα, σε σχέση με ό,τι γινόταν στο παρελθόν, έχοντας ωστόσο λάβει μία ουσιαστική και συστηματοποιημένη εκπαίδευση. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η εξάπλωση του παραδοσιακού, αυθεντικού Τάι Τσι Τσουάν, ενώ περιορίζεται ο χώρος των αυτοδίδακτων «εκπαιδευτών». Ο ασκούμενος που έχει διάθεση να προσφέρει, δεν έρχεται αντιμέτωπος με στρεβλές νοοτροπίες, που γίνονται τροχοπέδη, και ο νέος εκπαιδευτής διδάσκοντας, έχει τη δυνατότητα, να μαθαίνει ο ίδιος πιο ολοκληρωμένα. «Μαθαίνω διδάσκοντας», λέει το ρητό.

Εν συνεχεία, ο νέος εκπαιδευτής όχι απλώς έχει το δικαίωμα αλλά και ενθαρρύνεται να συνεχίσει τη μεθοδική μαθητεία του στο Σύστημα, σε μεγάλο βάθος χρόνου, ώστε να διασφαλίζεται το εύρος και η ποιότητα της γνώσης και της διδασκαλίας του.

 

Επίσημοι φορείς στους οποίους στηρίζεται το Πρόγραμμα Προόδου και Πιστοποίησης

Το Σύστημα Προόδου και Πιστοποίησης της Ακαδημίας μας έχει την πλήρη αναγνώριση του Επικεφαλής της Οικογενείας Γου και Δασκάλου μας, Γου Κουόνγκ Γιου και της International Wu Style Federation, μοναδικούς αρμόδιους φορείς παγκοσμίως για την ορθή διδασκαλία και πιστοποίηση του αυθεντικού στυλ Γου.

Είναι επίσης αναγνωρισμένο από την Ελληνική Ομοσπονδία Γουσού – Κουνγκ Φου και πλήρως εναρμονισμένο με τα όσα ισχύουν στην Chinese και την International Wushu Federation.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Γουσού – Κουνγκ Φου είναι η μόνη αναγνωρισμένη από την Ελληνική Πολιτεία, Ομοσπονδία Κινεζικών Πολεμικών Τεχνών, και η ενεργός συμμετοχή μας σε αυτήν εξασφαλίζει στους μαθητές μας το δικαίωμα απόκτησης διπλωμάτων αναγνωρισμένων από το κράτος, και Πτυχίου Προπονητή και Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για τους εκπαιδευτές μας.

Η International Wushu Federation είναι ο μοναδικός επίσημος φορέας παγκοσμίως  εξουσιοδοτημένος να εκδίδει διπλώματα Ντουάν (αντίστοιχο των Ιαπωνικών Νταν), με πραγματική αξία διεθνώς, βασισμένα πάνω στην ύλη που έχει εγκρίνει η Chinese Wushu Association, η οποία είναι ο μοναδικός επίσημος φορέας της Κινεζικής Πολιτείας για το Γουσού και το Τάι Τσι Τσουάν. Η συνεργασία και συμμετοχή του Δασκάλου μας, Γου Κουόνγκ Γιου, στην Chinese Wushu Association, παρέχει στους μαθητές και εκπαιδευτές της Ακαδημίας μας τη δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις για την απόκτηση διπλωμάτων Ντουάν, απευθείας από την International Wushu Federation.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Δάσκαλος Γου Κουόνγκ Γιου έχει αναγνωριστεί από την Chinese Wushu Association ως η μοναδική αυθεντική πηγή του στιλ Γου παγκοσμίως, και όποιος διεκδικήσει δίπλωμα Ντουάν (στο στιλ Γου) από αυτήν, πρέπει να εξεταστεί στην ύλη της Φόρμας των Δύο Ατόμων, την οποία έχει δημιουργήσει ο ίδιος ο Δάσκαλος Γου Κουόνγκ Γιου, και διδάσκουμε στην Ακαδημία μας.

 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Σύστημα Προόδου και Πιστοποίησης της Ελληνικής Ακαδημίας χωρίζεται σε τέσσερα επίπεδα (Basic, Intermediate, Advanced και Senior), τα οποία αποτελούνται από τρία υπο-επίπεδα.

Όπως ήδη έχουμε τονίσει, η διδασκαλία προς όλους γίνεται βάσει αυτών των επιπέδων, ανεξαρτήτως εάν επιθυμούν ή όχι να λάβουν μέρος σε προαιρετικές εξετάσεις και να πιστοποιηθούν. Εάν, ωστόσο, κάποιος μαθητής είναι έτοιμος και επιθυμεί, μπορεί να ζητήσει να εξεταστεί από τον Επικεφαλής Εκπαιδευτή στην ύλη του επιπέδου του. Σε περίπτωση επιτυχίας του στις εξετάσεις, ο μαθητής λαμβάνει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, ένα από την Ελληνική Ακαδημία Τάι  Τσι Τσουάν της Οικογενείας Γου και ένα από την Ελληνική Ομοσπονδία Γουσού – Κουνγκ Φου, με την αναγνώριση της Ελληνικής Πολιτείας, καθώς και ειδικό σήμα το οποίο δείχνει το επίπεδό του (Σημείωση: Για τη δυνατότητα διεξαγωγής εξετάσεων και απονομής βαθμών και διπλωμάτων έχει δοθεί στην Ελληνική Ακαδημία Τάι  Τσι Τσουάν της Οικογενείας Γου και τον Επικεφαλής Εκπαιδευτή της ειδική άδεια και εξουσιοδότηση από τον Μεγάλο Δάσκαλο Γου Κονγκ Γιου).

 

Επίπεδo Basic

Στο Επίπεδο Basic, ο μαθητής χτίζει τη βάση του, εξασκούμενος στις Βασικές Στάσεις και τις Ασκήσεις για την ορθή σωματική δομή, την απόκτηση ισορροπίας και σταθερότητας, το λύσιμο των αρθρώσεων, τον συντονισμό του σώματος και τον συγχρονισμό της κίνησης με την αναπνοή.

Ταυτόχρονα, διδάσκεται την πιο δημοφιλή πλευρά του Τάι Τσι Τσουάν, τη Φόρμα (Παραδοσιακή Φόρμα των 108 Σχημάτων). Αρχικά μαθαίνει τα Σχήματα μεμονωμένα, και στη συνέχεια τα συνδέει σε αλυσίδες κινήσεων, μέχρι να ολοκληρώσει και τα 108 Σχήματα. Στο Επίπεδο Basic, η Φόρμα διδάσκεται στο Πρώτο Επίπεδό της (το Μηχανικό), με το κάθε μεμονωμένο Σχήμα να αναλύεται λεπτομερώς στις επιμέρους κινήσεις του.

Εδώ γίνεται και η πρώτη επαφή με το Σπρώξιμο των Χεριών (Pushing Hands) – τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της Φόρμας και των Μαχητικών Εφαρμογών-, με τις ασκήσεις Παραγωγής Δύναμης (στον αέρα και σε στόχους),  καθώς και με απλές εφαρμογές κινήσεων της Φόρμας. Τέλος, διδάσκονται ειδικές ασκήσεις ανακοπής πτώσεων και κυβιστήσεις, πολύ χρήσιμες στα επόμενα επίπεδα (όταν ο μαθητής δουλεύει σε μεγαλύτερο βάθος τις Μαχητικές Εφαρμογές) αλλά και στην καθημερινότητά του, σε περίπτωση απώλειας ισορροπίας και πτώσης.

Το Επίπεδο ολοκληρώνεται όταν ο μαθητής μπορεί να εκτελέσει την Παραδοσιακή Φόρμα των 108 Κινήσεων στο Πρώτο, Μηχανικό Επίπεδο, σε έναν ικανοποιητικό βαθμό.

Για την ύλη του επιπέδου και των διαβαθμίσεών του αλλά και τους ελάχιστους χρόνους που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή τους, παρακαλούμε ανατρέξτε στην αντίστοιχη σελίδα της Ύλης.

Επίπεδο Intermediate

Στο Επίπεδο Intermediate, συνεχίζονται οι διορθώσεις και οι τελειοποιήσεις στη Φόρμα, που αναδεικνύουν μέρος της μεγάλης αξίας της, μέσα από τα οφέλη που γνωρίζει ο μαθητής.

Η Φόρμα διδάσκεται, αρχικά, στο Δεύτερο Επίπεδό της (Ροή) και, ακολούθως, στο Τρίτο (Συνειδητή κίνηση). Δίνεται περισσότερη έμφαση στην ποιότητα της κίνησης (που γίνεται πιο απαλή, συνεχής, ομαλή, ρέουσα και κυκλική), σε σημαντικές λεπτομέρειες της δομής του σώματος, καθώς και στη συγκέντρωση του νου και της καθοδήγησης του σώματος από αυτόν. Η εμβάθυνση υποστηρίζεται και από την εκμάθηση της, εξ ολοκλήρου κυκλικής, Διεθνούς Αγωνιστικής Φόρμας των 54 Κινήσεων. Έμφαση δίνεται, επίσης, στην περαιτέρω ανάλυση των επιμέρους στοιχείων των Σχημάτων της Φόρμας, στην εκτέλεσή τους και προς την αντίθετη κατεύθυνση, στις ασκήσεις Παραγωγής Δύναμης και τις Εφαρμογές που εμπεριέχουν, ενώ το εύρος των ασκήσεων επεκτείνεται.

Στο Επίπεδο αυτό διδάσκονται οι πρώτες τέσσερις Φόρμες Δύο Ατόμων, τις οποίες δημιούργησε ο Δάσκαλος Γου για το σύστημα Duanwei της Chinese Wushu    Association, οι 18 πρώτες ασκήσεις της Φόρμας των 24 Ασκήσεων Τσι Κουνγκ της Οικογένειας Γου και ακόμη περισσότερες και πιο εξελιγμένες ασκήσεις Σπρωξίματος των Χεριών.

Τέλος, στα Μεσαία Επίπεδα διδάσκονται ολοκληρωμένα δύο από τα τέσσερα όπλα της Οικογενείας Γου, η Ράβδος και η Σπάθα, ενώ γίνεται και η πρώτη επαφή με το τρίτο όπλο, τη λόγχη, η διδασκαλία της οποίας ολοκληρώνεται στο επόμενο επίπεδο.

Για την ύλη του επιπέδου και των διαβαθμίσεών του αλλά και τους ελάχιστους χρόνους που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή τους, παρακαλούμε ανατρέξτε στην αντίστοιχη σελίδα της Ύλης.

Επίπεδo Advanced

Στο Επίπεδο Advanced, η εμβάθυνση στη Φόρμα προχωράει, καθώς δουλεύονται τα πολύ υψηλά Επίπεδά της, αρχικά το Τέταρτο (Δύναμη) και στη συνέχεια το Πέμπτο (Αναπνοή/Τσι). Όπως λέει και ο Δάσκαλος Γου, όλη η ουσία της Φόρμας είναι η ανακάλυψη, η καλλιέργεια και η έκφραση της Δύναμης, κάτι το οποίο γίνεται πράξη στο Επίπεδο Advanced.

Σε αυτό το Επίπεδο, διδάσκεται επίσης η Καθιστή Φόρμα της Οικογενείας Γου, συνεχίζεται η εμβάθυνση στα Σχήματα της Παραδοσιακής Φόρμας, στην εκτέλεσή τους και προς την αντίθετη κατεύθυνση, στις ασκήσεις Παραγωγής Δύναμης και τις Εφαρμογές που εμπεριέχουν. Διδάσκονται, ακόμα, οι δύο τελευταίες Φόρμες Δύο Ατόμων της Chinese Wushu Association, οι τελευταίες έξι ασκήσεις της Φόρμας των 24 Ασκήσεων Τσι Κουνγκ της Οικογενείας Γου και ακόμη πιο εξελιγμένες ασκήσεις Σπρωξίματος των Χεριών, φτάνοντας πλέον στο Ελεύθερο Σπρώξιμο των Χεριών.

Τέλος, στο Επίπεδο Advanced ολοκληρώνεται η διδασκαλία της Λόγχης και διδάσκεται ολοκληρωμένα το Ξίφος.

Για την ύλη του επιπέδου και των διαβαθμίσεών του αλλά και τους ελάχιστους χρόνους που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή τους, παρακαλούμε ανατρέξτε στην αντίστοιχη σελίδα της Ύλης.

Επίπεδo Senior

Το Επίπεδο Senior έρχεται σαν επιστέγασμα της μακροχρόνιας πορείας του μαθητή, όχι τόσο για να δώσει καινούργια ύλη αλλά περισσότερο για να συμβάλει στην ακόμη μεγαλύτερη εμβάθυνση και κατανόηση της ήδη διδαχθείσας. Εξ άλλου, το Τάι Τσι Τσουάν είναι μια εξάσκηση ζωής, και δεν τελειώνει ποτέ η μελέτη και η εμβάθυνση σε αυτό.

Η νέα ύλη, που δίνει το Επίπεδο Senior, είναι η Κυκλική Φόρμα των 108 Σχημάτων, την οποία ο μαθητής διδάσκεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους εκτέλεσης και ταχύτητες, και δύο από τα πιο καλά κρυμμένα «μυστικά» του Τάι Τσι Τσουάν και της Οικογενείας Γου –τα Τσι Κουνγκ του Μικρού και του Μεγάλου Ουρανού, τα οποία προορίζονταν μόνο για τους Εσωτερικούς Μαθητές της Οικογενείας (Disciples) αλλά προσφάτως ο Δάσκαλος Γου αποφάσισε να τα δώσει πλέον ελεύθερα σε όλους τους αφοσιωμένους μαθητές.

Κατά τα άλλα, όλη η ύλη και οι Φόρμες εξετάζονται και πάλι κάτω από νέο πρίσμα και τις ήδη αποκτηθείσες γνώσεις και ικανότητες του μαθητή και εκτελούνται πλέον σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο και από την αντίθετη κατεύθυνση.

Για την ύλη του επιπέδου και των διαβαθμίσεών του αλλά και τους ελάχιστους χρόνους που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή τους, παρακαλούμε ανατρέξτε στην αντίστοιχη σελίδα της Ύλης.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Εάν κάποιος μαθητής επιθυμεί να γίνει εκπαιδευτής, και ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις, οφείλει να περάσει από το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Το Πρόγραμμα αυτό μπορεί να διδαχθεί είτε σε Σχολή Εκπαιδευτών, την οποία θα έχει οργανώσει η Ελληνική Ακαδημία, είτε σε ιδιαίτερα μαθήματα με τον Επικεφαλής Εκπαιδευτή. Για άτομα που ζουν μακριά από την Αθήνα, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, η εκπαίδευση μπορεί να γίνει μέσω διαδικτυακών μαθημάτων με τον Επικεφαλής Εκπαιδευτή.

Στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, ο ασκούμενος μαθαίνει πώς να διδάσκει, εμβαθύνοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη περισσότερο στη δική του γνώση. Η συμμετοχή, που συνεχίζεται όσο ο εκπαιδευτής παραμένει ενεργός, επιτρέπεται μόνον σε όσους έχουν ήδη κατακτήσει το Επίπεδο Basic 3 και μόνο μετά από έγκριση του Επικεφαλής Εκπαιδευτή.

Κάτω από ειδικές προϋποθέσεις, η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών επιτρέπεται και σε επαγγελματίες εκπαιδευτές άλλων στυλ Τάι Τσι Τσουάν, Πολεμικών Τεχνών και Συστημάτων Σωματικής Εκγύμνασης (Πιλάτες, Γιόγκα κ.α.), οι οποίοι επιθυμούν να εντάξουν το παραδοσιακό Γου Τάι Τσι Τσουάν στις σχολές τους.

Στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, εκτός από τα πρακτικά θέματα των ασκήσεων του Τάι Τσι Τσουάν, διδάσκονται Διδακτική, Ανατομία της Κίνησης, Θεωρία του Τάι Τσι Τσουάν, Μελέτη, Ανάλυση και Εφαρμογή των Κλασσικών Κειμένων του Τάι Τσι Τσουάν κ.α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα διπλώματα εκπαιδευτών εκδίδονται σε δύο μορφές, μία από την International Wu Style Tai Chi Chuan Federation, υπογεγραμμένα από τον Δάσκαλο Γου Κουόνγκ Γιου και μία από την Ε.Ο. Γουσού – Κουνγκ Φου, με την αναγνώριση της Ελληνικής Πολιτείας.

Οι εκπαιδευτές της Ελληνικής Ακαδημίας δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις σχολές προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ), όταν αυτές διοργανώνονται από την καθ’ ύλην αρμόδια, Ε.Ο. Γου Σου – Κουνγκ Φου, ώστε να πιστοποιούνται από την Ελληνική Πολιτεία μέσω της ΓΓΑ και να μπορούν να εκδώσουν Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.

Στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών διδάσκει και εξετάζει τους υποψήφιους εκπαιδευτές ο Επικεφαλής Εκπαιδευτής της Ελληνικής Ακαδημίας, μετά από ειδική άδεια που έχει λάβει από τον Δάσκαλο Γου Κουόνγκ Γιου.

 

Διπλώματα Εκπαιδευτών

BASIC INSTRUCTOR (Δικαιούται να διδάσκει όλα τα επίπεδα Basic): Μόλις ο ενδιαφερόμενος περάσει τις εξετάσεις του επιπέδου Βasic 3, δικαιούται να συμμετάσχει στο ειδικό Σχολείο Εκπαιδευτών, ώστε να λάβει το δίπλωμα του Basic Instructor.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μέχρι ο Basic Instructor να ολοκληρώσει τα Επίπεδα Intermediate, ώστε να λάβει το δίπλωμα Intermediate Instructor, δικαιούται να διδάσκει μέχρι ένα επίπεδο κάτω από το δικό του. Εάν δηλαδή ένας εκπαιδευτής Basic κατέχει το Intermediate 2, μπορεί να διδάξει και το Επίπεδο Intermediate 1.)

INTERMEDIATE INSTRUCTOR (Δικαιούται να διδάσκει όλα τα επίπεδα Basic και Intermediate): Μόλις ο Basic Instructor επιτύχει στις εξετάσεις του επιπέδου Intermediate 3, δικαιούται να λάβει επιπλέον εκπαίδευση στον εκπαιδευτικό τομέα, ώστε να λάβει το δίπλωμα του «Intermediate Instructor».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μέχρι ο Intermediate Instructor να ολοκληρώσει τα Επίπεδα Advanced, ώστε να λάβει το δίπλωμα Advanced Instructor, δικαιούται να διδάσκει μέχρι ένα επίπεδο κάτω από το δικό του. Εάν δηλαδή ένας εκπαιδευτής Intermediate κατέχει το Advanced 2, μπορεί να διδάξει και το Επίπεδο Advanced 1.)

ADVANCED INSTRUCTOR (Δικαιούται να διδάσκει όλα τα επίπεδα Basic, Intermediate και Advanced, καθώς και ένα Επίπεδο κάτω από το δικό του, όσο προχωράει στην ύλη): Μόλις o Intermediate Instructor περάσει τις εξετάσεις του Advanced 3, δικαιούται να λάβει επιπλέον εκπαίδευση στον εκπαιδευτικό τομέα, ώστε να λάβει το δίπλωμα του Advanced Instructor. (Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μπορεί ο υποψήφιος να παρουσιάσει σοβαρό διδακτικό έργο και ομάδα επίδειξης της Παραδοσιακής Φόρμας των 108 Σχημάτων, των βασικών Pushing Hands και Εφαρμογών με μαθητές του).

 

ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ (BASIC LEVELS)

BASIC 1 (1ο Eπίπεδο)

Ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για όποιον επιθυμεί να πιστοποιηθεί: 6 μήνες

 

ΒΑΣΙΚΑ

 • Βασικές Στάσεις (Εμπρός, πίσω, πλαϊνή)
 • Βασικές ασκήσεις Ισορροπίας και Σταθερότητας (Βάδισμα εμπρός, πίσω, πλάι)

ΦΟΡΜΑ

ΤΣΙ ΚΟΥΝΓΚ

 • Βασικές ασκήσεις για το Χτίσιμο της Δομής (Βασικές απαιτήσεις)
 • Βασικές ασκήσεις για το Λύσιμο των Αρθρώσεων και τον Συντονισμό (Βασική προθέρμανση)

ΘΕΩΡΙΑ

 

BASIC 2 (2ο Eπίπεδο)

Ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για όποιον επιθυμεί να πιστοποιηθεί: 6 μήνες

 

ΦΟΡΜΑ

ΤΣΙ ΚΟΥΝΓΚ

 • Βασικές ασκήσεις Συγχρονισμού Κίνησης με Αναπνοή (Δύο βασικές ασκήσεις Τσι Κουνγκ)

PUSHING HANDS

 • Μονό Χέρι
 • Τέσσερις Γωνίες

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΥΝΑΜΗΣ

 • Χαλαρή Γροθιά, Παλάμη, Διπλή Παλάμη, Ώμος, Αντιβράχιο

ΘΕΩΡΙΑ

 • Βασικές Αρχές του Γου Τάι Τσι Τσουάν
 • Από τι Αποτελείται το Τάι Τσι Τσουάν

 

BASIC 3 (3ο Eπίπεδο)

Ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για όποιον επιθυμεί να πιστοποιηθεί: 1 έτος

 

ΦΟΡΜΑ

PUSHING HANDS:

 • Βηματισμός Εμπρός – Πίσω
 • Μισό Βήμα
 • Αλυσιδωτό Βήμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Απλές εφαρμογές (1)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΥΝΑΜΗΣ

 • Κόψεις Παλάμης, Δύο Παλάμες στο Πλάι, Κυκλικές Γροθιές, Γροθιές Σφυρί, Αγκώνες, Λακτίσματα

ΠΤΩΣΕΙΣ

 • Ανακοπές πτώσεων και κυβιστήσεις (εμπρός, πίσω, πλάι)

ΘΕΩΡΙΑ

 • Σύντομη Ιστορία του Τάι Τσι Τσουάν
 • Πέντε Κατευθύνσεις

 

ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ (INTERMEDIATE LEVELS)

INTERMEDIATE 1 (4ο Eπίπεδο)

Ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για όποιον επιθυμεί να πιστοποιηθεί: 1 έτος

 

ΦΟΡΜΑ

ΤΣΙ ΚΟΥΝΓΚ

24 Ασκήσεις (1-6)

PUSHING HANDS

 • Γέρνω Πίσω και Μπροστά
 • Εννέα Παλάτια
 • Μονό Σπάσιμο Ισορροπίας

ΟΠΛΑ

 • Ράβδος
 • Σπάθα, Βασική κινησιολογία
 • Σπάθα 108

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Απλές εφαρμογές (2)

ΘΕΩΡΙΑ

 • Σύντομη Ιστορία του Γου Τάι Τσουάν
 • Βασικό Πρωτόκολλο

 

INTERMEDIATE 2 (5ο Eπίπεδο)

Ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για όποιον επιθυμεί να πιστοποιηθεί: 1 έτος

 

ΦΟΡΜΑ

 • Παραδοσιακή 108 (3ο επίπεδο – Νους, Συνειδητή κίνηση)
 • Διεθνής Αγωνιστική 54

ΤΣΙ ΚΟΥΝΓΚ

 • 24 Ασκήσεις (7-12)

PUSHING HANDS

 • Διπλό Σπάσιμο Ισορροπίας (από στάση)

ΟΠΛΑ

 • Σπάθα 108 (ανώτερο επίπεδο)
 • Κολλημένες Σπάθες και Εφαρμογές

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

 • Αντίθετη κατεύθυνση, ασκήσεις παραγωγής δύναμης και μαχητικές εφαρμογές από τα Σχήματα: Αρχή του Τάι Τσι, Υψώνω τα Χέρια, Παίζω Κιθάρα, Αρπάζω την Ουρά του Πουλιού, Μονό Μαστίγιο, Πλάγιο Πέταγμα, Υψώνω τα Χέρια (2), Ο Λευκός Γερανός Ανοίγει τα Φτερά του, Βουρτσίζω το Γόνατο και Σπρώχνω, Παίζω Κιθάρα (2), Βηματίζω Εμπρός, Εκτρέπω και Χτυπώ με Γροθιά, Σπρώχνω Μπροστά

ΘΕΩΡΙΑ

 • Βασικές Αρχές των Pushing Hands

 

INTERMEDIATE 3 (6ο Eπίπεδο)

Ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για όποιον επιθυμεί να πιστοποιηθεί: 1 έτος

 

ΦΟΡΜΑ

 • Διεθνής Αγωνιστική, 54 (Ανώτερο επίπεδο)

ΦΟΡΜΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΩΝ

 • Πρώτη και Δεύτερη

ΤΣΙ ΚΟΥΝΓΚ

 • 24 Ασκήσεις (13-18)

PUSHING HANDS

 • Μεγάλος Kύκλος
 • Κύλιση του Αγκώνα

ΟΠΛΑ

 • Λόγχη, Βασική κινησιολογία
 • Λόγχη 24 και 13

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

 • Αντίθετη κατεύθυνση, ασκήσεις παραγωγής δύναμης και μαχητικές εφαρμογές από τα Σχήματα: Μεταφέρω τον Τίγρη στο Βουνό, Σταυρώνω τα Χέρια, Βουρτσίζω το Γόνατο και Σπρώχνω (πλάγια και πίσω), Γροθιά Κάτω από τον Αγκώνα, Κυνηγώ τον Πίθηκο, Πλάγιο Πέταγμα (2), Βελόνα στο Βυθό της Θάλασσας, Ανοίγω τη Βεντάλια, Χτυπώ με Ανάστροφη Γροθιά, Βηματίζω Πίσω Εκτρέπω και Χτυπώ με Γροθιά

ΑΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • Πλήρες αυτομασάζ με πιέσεις βελονιστικών σημείων

ΘΕΩΡΙΑ

 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ (ADVANCED LEVELS)

ADVANCED 1 (7ο Eπίπεδο) (1ο Ντουάν)

Ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για όποιον επιθυμεί να πιστοποιηθεί: 12 μήνες

 

ΦΟΡΜΑ

ΦΟΡΜΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΩΝ

 • Τρίτη και Τέταρτη

ΤΣΙ ΚΟΥΝΓΚ

 • 24 Ασκήσεις (19-24)

PUSHING HANDS

 • Ντα Λου
 • Διπλό Σπάσιμο Ισορροπίας (Περιορισμός στο ένα πόδι)

ΟΠΛΑ

 • Λόγχη 24 και 13 (ανώτερο επίπεδο)
 • Κολλημένες Λόγχες και Εφαρμογές

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

 • Αντίθετη κατεύθυνση, ασκήσεις παραγωγής δύναμης και μαχητικές εφαρμογές από τα Σχήματα: Βηματίζω Εμπρός και Αρπάζω την Ουρά του Πουλιού, Κινώ τα Χέρια σαν Σύννεφα, Χαϊδεύω τη Ράχη του Αλόγου, Χωρίζω τα Πόδια, Χαϊδεύω τη Ράχη του Αλόγου (2), Περιστρέφω το Σώμα και Λακτίζω με τη Φτέρνα, Χτυπώ Χαμηλά με τη Γροθιά, Χωρίζω τα Χέρια, Πρώτο Ανασήκωμα του Ποδιού, Βηματίζω Πίσω στα Επτά Αστέρια, Βηματίζω Πίσω και Χτυπώ τον Τίγρη

ΘΕΩΡΙΑ

 • Τα Οκτώ Ουσιώδη Στοιχεία της Παραγωγής Δύναμης (Οκτώ Τζιν)

 

ADVANCED 2 (8ο Eπίπεδο)

Ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για όποιον επιθυμεί να πιστοποιηθεί: 12 μήνες

 

ΦΟΡΜΑ

 • Καθιστή Φόρμα 32 (για άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο)

ΦΟΡΜΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΩΝ

 • Πέμπτη

ΤΣΙ ΚΟΥΝΓΚ

 • 24 Ασκήσεις (1-24)

PUSHING HANDS

 • Ελεύθερο

ΟΠΛΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

 • Αντίθετη κατεύθυνση, ασκήσεις παραγωγής δύναμης και μαχητικές εφαρμογές από τα Σχήματα: Δεύτερο Ανασήκωμα του Ποδιού, Χτυπώ τα Αυτιά του Αντιπάλου με Γροθιές, Γέρνω Πίσω και Λακτίζω, Περιστρέφω το Σώμα και Λακτίζω με τη Φτέρνα (2), Χωρίζω τη Χαίτη της Άγριας Φοράδας, Η Ωραία Κυρία Δουλεύει στον Αργαλειό, Το Φίδι Έρπει, Ο Χρυσός Κόκορας Στέκεται στο Αριστερό Πόδι, Ο Χρυσός Κόκορας Στέκεται στο Δεξί Πόδι, Βηματίζω Πίσω και Κυνηγώ τον Πίθηκο (2), Λοξό Πλάγιο Πέταγμα.

ΘΕΩΡΙΑ

 • Οι Τέσσερις Μέθοδοι Εφαρμογών

 

ADVANCED 3 (9ο Eπίπεδο) (2ο Ντουάν)

Ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για όποιον επιθυμεί να πιστοποιηθεί: 12 μήνες

 

ΦΟΡΜΑ

ΦΟΡΜΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΩΝ

 • Έκτη

ΟΠΛΑ

 • Ξίφος 108 (Ανώτερο επίπεδο)
 • Κολλημένα Ξίφη και Εφαρμογές

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

 • Αντίθετη κατεύθυνση, ασκήσεις παραγωγής δύναμης και μαχητικές εφαρμογές από τα Σχήματα: Σταυρώνω τα Χέρια (3), Χτυπώ με την Παλάμη στο Πρόσωπο, Το Μονό και Σταυρωτό Χέρι Θερίζει το Πόδι του Λωτού, Χτυπώ την Κάτω Κοιλιακή Χώρα του Αντιπάλου, Βηματίζω Μπροστά στα Επτά Αστέρια, Καβαλάω τον Τίγρη, Περιστρέφω το Σώμα και Χτυπώ με την Παλάμη στο Πρόσωπο, Περιστρέφω το Σώμα και Το Διπλό Χέρι Θερίζει το Πόδι του Λωτού, Τεντώνω το Τόξο να Χτυπήσω τον Τίγρη, Κλείσιμο του Τάι Τσι Τσουάν.

ΘΕΩΡΙΑ

 • Τα Έξι Επίπεδα της Φόρμας

 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ (SENIOR LEVELS)

SENIOR 1 (10ο Eπίπεδο)

Ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για όποιον επιθυμεί να πιστοποιηθεί: 24 μήνες

 

ΦΟΡΜΑ

ΤΣΙ ΚΟΥΝΓΚ

 • Μικρός Ουρανός

PUSHING HANDS

 • Όλα τα Pushing Hands (Υψηλό επίπεδο και παραλλαγές)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Όλες οι Εφαρμογές (Υψηλό επίπεδο και παραλλαγές)

ΟΠΛΑ

 • Διπλό Ξίφος

ΘΕΩΡΙΑ

 • Χρυσό Βιβλίο

 

SENIOR 2 (11ο Eπίπεδο) (3ο Ντουάν)

Ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για όποιον επιθυμεί να πιστοποιηθεί: 24 μήνες

 

ΦΟΡΜΑ

ΟΠΛΑ

 • Σπάθα 108 (Υψηλό επίπεδο)
 • Λόγχη 24 και 13 (Υψηλό επίπεδο)
 • Ξίφος 108 (Υψηλό επίπεδο)

ΘΕΩΡΙΑ

 • Κλασσικά του Τάι Τσι Τσουάν

SENIOR 3 (12ο Eπίπεδο) (4ο Ντουάν)

Ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για όποιον επιθυμεί να πιστοποιηθεί: 36 μήνες

 

ΦΟΡΜΑ

ΤΣΙ ΚΟΥΝΓΚ

 • Μεγάλος Ουρανός

ΟΠΛΑ

 • Σπάθα 108 (Αντίθετη κατεύθυνση)
 • Λόγχη 24 και 13 (Αντίθετη κατεύθυνση)
 • Ξίφος 108 (Αντίθετη κατεύθυνση)

ΘΕΩΡΙΑ

 • Κλασσικά του Τάι Τσι Τσουάν

 

 

 

 

 

 

 

Post a Comment

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.