Τελευταία άρθρα

Quality since 1985.

ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΟΥ ΤΑΪ ΤΣΙ ΤΣΟΥΑΝ

Του Διονύση Τσετσέλη

WU STYLE TAI CHI CHUAN STUDY GROUPS

By Dionisis Tsetselis

(English text follows)

Η ανάπτυξη του ποιοτικού, παραδοσιακού Τάι Τσι Τσουάν στην Ελλάδα (όπως και σε όλον τον κόσμο), δεν είναι μεγέθους τέτοιου, που να εξασφαλίζει την ύπαρξη αρκετών εκπαιδευτών υψηλού επιπέδου, ανά την ελληνική επικράτεια. Τη λύση σε αυτό το πρόβλημα προσδοκά να δώσει η λειτουργία των επίσημων Ομάδων Μελέτης Γου Τάι Τσι Τσουάν, κάτω από την άμεση και έμπειρη καθοδήγηση της Ακαδημίας μας και του ίδιου του Επικεφαλής Εκπαιδευτή της, Διονύση Τσετσέλη.

Σκοπός μιας Ομάδας Μελέτης είναι, ελλείψει πιστοποιημένου εκπαιδευτή σε κάποια πόλη, η από κοινού μελέτη και εξάσκηση στο Γου Τάι Τσι Τσουάν μιας ομάδας σοβαρά ενδιαφερομένων, οι οποίοι καθοδηγούνται είτε διαδικτυακά είτε δια ζώσης, αν αυτό είναι εφικτό, απευθείας από τον Επικεφαλής Εκπαιδευτή. Τελικός στόχος της Ομάδας είναι η, σε βάθος χρόνου, κατάκτηση της απαιτούμενης γνώσης  και ικανότητας από τον συντονιστή ή και άλλα μέλη της Ομάδας, ώστε να πιστοποιηθούν ως εκπαιδευτές και να δημιουργήσουν ένα κανονικό Εκπαιδευτικό Κέντρο Τάι Τσι Τσουάν της Οικογενείας Γου.

Μια επίσημη Ομάδα Μελέτης Γου Τάι Τσι Τσουάν, η οποία καθοδηγείται από την Ελληνική Ακαδημία, μπορεί να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει σε όποιο μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού δεν υπάρχει πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γου Τάι Τσι Τσουάν αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται να μελετήσουν και να εξασκηθούν στο στυλ μας.

Οι Ομάδες Μελέτης μπορούν να είναι δύο ειδών: α) αυτές οι οποίες αποτελούνται από ιδίου περίπου επιπέδου ασκούμενους και λειτουργούν συνεργατικά και ομαδικά, ορίζοντας έναν συντονιστή, μόνος ρόλος του οποίου είναι να διεκπεραιώνει τα διαδικαστικά για τη λειτουργία της Ομάδας, και β) αυτές στις οποίες ο συντονιστής είναι επαγγελματίας εκπαιδευτής ή προχωρημένος μαθητής άλλου στυλ Τάι Τσι Τσουάν, πολεμικών τεχνών ή άλλου συστήματος σωματικής εκγύμνασης (π.χ. Πιλάτες, Γιόγκα κλπ), και έχει σκοπό να εντάξει το στιλ Γου στη σχολή του.

α) Συνεργατικές Ομάδες Μελέτης

Το μόνο που χρειάζεται προκειμένου να ξεκινήσει τη λειτουργία της μία επίσημη Συνεργατική Ομάδα Μελέτης, είναι μία μικρή ομάδα αφοσιωμένων φίλων και συνοδοιπόρων οι οποίοι να επιθυμούν να ξεκινήσουν τη μαθητεία του στο στιλ Γου Τάι Τσι Τσουάν μαζί μας (ακόμα και μέσω διαδικτυακού υλικού και μαθημάτων, εάν η άμεση επαφή είναι αδύνατη λόγω απόστασης). Τα μέλη μιας Ομάδας Μελέτης οφείλουν να συναντώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως 1-2 φορές την εβδομάδα), και να εξασκούνται στην ύλη που τους έχει δοθεί από την Ακαδημία μας.

Ο επικεφαλής της Ομάδας, ο οποίος ούτε είναι ούτε και θεωρείται εκπαιδευτής Γου Τάι Τσι Τσουάν, φροντίζει για την οργάνωση και ομαλή λειτουργία του σχήματος, καθώς και για την άμεση επικοινωνία με τον Επικεφαλής Εκπαιδευτή της Ακαδημίας μας, τη λήψη οδηγιών και περαιτέρω ύλης και τη μεταβίβασή τους στα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας.

Ωστόσο, καθώς αυτού του τύπου η Ομάδα Μελέτης λειτουργεί συνεργατικά και ομαδικά, και τα μέλη της συμπορεύονται προς έναν κοινό σκοπό, μοιραζόμενοι τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις και τα οφέλη της Ομάδας τους, είναι δυνατόν όλα τα μέλη της να επικοινωνούν  ελεύθερα με τον Επικεφαλής Εκπαιδευτή και να παίρνουν μαθήματα, τα οποία, όμως, θα έχουν υποχρέωση να μεταφέρουν και στην υπόλοιπη Ομάδα.

Από καιρού εις καιρόν, ο Επικεφαλής Εκπαιδευτής της Ελληνικής Ακαδημίας βλέπει όλη την ομάδα να εργάζεται, ώστε να μπορεί να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις σε όλους και να δίνει τις κατευθύνσεις που απαιτούνται για την πορεία της.

Μακροπρόθεσμα, όταν αποκτήσουν την απαιτούμενη γνώση και ικανότητα, ένα, κάποια ή όλα τα μέλη της Ομάδας, είναι δυνατόν μέσα από τις σχετικές διαδικασίες να λάβουν πιστοποίηση εκπαιδευτή από την International Wu’s Tai Chi Chuan Association και τον Δάσκαλο Γου, και να συνεχίσουν την πορεία τους δημιουργώντας επίσημα Εκπαιδευτικά Κέντρα Τάι Τσι Τσουάν της Οικογενείας Γου.

β) Ομάδες Μελέτης οργανωμένες από επαγγελματία εκπαιδευτή πολεμικών τεχνών ή άλλου στυλ Τάι Τσι Τσουάν ή συστήματος φυσικής άσκησης

Οι Ομάδες Μελέτης αυτού του τύπου συγκροτούνται γύρω από έναν ήδη επαγγελματία εκπαιδευτή ή προχωρημένο μαθητή άλλου στυλ Τάι Τσι Τσουάν, πολεμικών τεχνών ή άλλου συστήματος σωματικής εκγύμνασης (π.χ. Πιλάτες, Γιόγκα κλπ), ο οποίος έχει σκοπό να εντάξει το στιλ Γου στη σχολή του. Ο επαγγελματίας εκπαιδευτής ή προχωρημένος μαθητής, ο οποίος ούτε είναι ούτε και θεωρείται εκπαιδευτής Γου Τάι Τσι Τσουάν, οφείλει να συγκεντρώσει γύρω του μία ομάδα μαθητών από τον κύκλο του, για τη λειτουργία της οποίας θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο ίδιος, κάτω φυσικά από τη στενή καθοδήγηση και εποπτεία του Επικεφαλής Εκπαιδευτή της Ελληνικής Ακαδημίας.

Μία Ομάδα Μελέτης στην οποία ο συντονιστής είναι επαγγελματίας εκπαιδευτής ή προχωρημένος μαθητής άλλου στυλ, οφείλει να συναντιέται σε τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως 1-2 φορές την εβδομάδα) και ο συντονιστής της είναι ο μόνος  ο οποίος μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με τον Επικεφαλής Εκπαιδευτή της Ελληνικής Ακαδημίας και να παίρνει διδασκαλία και οδηγίες από αυτόν.

Από καιρού εις καιρόν, ο Επικεφαλής Εκπαιδευτής της Ελληνικής Ακαδημίας βλέπει όλη την ομάδα να εργάζεται, ώστε να μπορεί να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις σε όλους και να δίνει στον συντονιστή της τις κατευθύνσεις που απαιτούνται για την πορεία της.

Μακροπρόθεσμα, όταν αποκτήσει την απαιτούμενη γνώση και ικανότητα, ένας επαγγελματίας εκπαιδευτής ή προχωρημένος μαθητής άλλου στυλ, ο οποίος θα ιδρύσει μια Ομάδα Μελέτης στη σχολή του, είναι δυνατόν μέσα από τις σχετικές διαδικασίες να λάβει πιστοποίηση εκπαιδευτή από την International Wu’s Tai Chi Chuan Association και τον Δάσκαλο Γου, και να συνεχίσει την πορεία του αναβαθμίζοντας την Ομάδα του σε επίσημο Εκπαιδευτικό Κέντρο Τάι Τσι Τσουάν της Οικογενείας Γου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@taichichuan.gr

 

 

WU STYLE TAI CHI CHUAN STUDY GROUPS

By Dionisis Tsetselis

The spread of high quality, traditional Tai Chi Chuan is not wide enough – neither in Greece nor around the world-, to ensure a large number of high level instructors wherever there is a need. We anticipate that an answer to this problem will be the official Wu Style Tai Chi Chuan Study Groups, which will work under the direct and experienced guidance of the Hellenic Wu’s Tai Chi Chuan Academy and its Head Instructor, Dionissis Tsetselis.

The purpose of a Study Group is to cover the lack of a certified instructor in a given city in any country, and to give people the opportunity to jointly study and practice Wu Style Tai Chi Chuan within a group, guided either online, or in person if that is possible, directly by the Head Instructor of the Hellenic Academy. The ultimate goal of the Team is the acquisition of the required knowledge and skills by the coordinator or other members of the group, in order to be certified as instructor and to establish a regular Wu’s Tai Chi Chuan Learning Center.

An official Wu Style Tai Chi Chuan Study Group, led by the Hellenic Academy, can be set up and work in any part of Greece or abroad, where there is no certified Wu Style Tai Chi Chuan instructor, but where there are people interested in studying and practicing in our style.

Study Groups can be of two types: a) those that consist of practitioners of approximately the same level, and work collaboratively and in groups, appointing a coordinator, whose sole role is to carry out the procedures for the functioning of the Group, and b) those in which the coordinator is a professional instructor or an advanced student of another Tai Chi Chuan style, other martial arts or physical systems (Pilates, Yoga, etc.), and intends to integrate the Wu style into his school.

a) Collaborative Study Groups

All that is needed for a Collaborative Study Team to be formed is a small group of dedicated friends and companions who wish to begin their Wu Style Tai Chi Chuan apprenticeship with us (even through online material and courses, if direct contact is impossible due to distance. The members of a Collaborative Study Group should meet regularly (about 1-2 times a week), and practice on the material given by our Academy.

The Team Leader (not a Wu Style Tai Chi Chuan instructor nor considered as such) is responsible for the proper functioning of the team, as well as for communicating with the Head Instructor of our Academy, receiving instructions and further material which they need to share with the other members of the Group.

However, as this type of Study Group operates collaboratively and its members work together towards a common goal, share the responsibilities, obligations and benefits of their Group, it is possible for all its members to communicate with the Head Instructor of the Hellenic Academy in order to take lessons which, however, they are obliged to share with the rest of the Group.

From time to time, the Head Instructor of the Hellenic Academy will have a session with the whole group, so that he can make the necessary corrections to everyone and give directions required for their development.

In the long run, when students will have acquired the necessary knowledge and skills, they may obtain the instructors’ certification, given by the International Wu’s Tai Chi Chuan Federation and Master Wu, through certain procedures, and may establish official Wu’s Style Tai Chi Chuan Learning Centers.

b) Study groups organized by a professional instructor of martial arts, other Tai Chi Chuan style or system of physical training

Study Groups of this type are formed by professional instructors or advanced students of martial arts, other Tai Chi Chuan styles, or systems of physical training (eg Pilates, Yoga, etc.), who aim to integrate the Wu style in their schools. The professional instructor or advanced student (not a Wu Style Tai Chi Chuan instructor nor considered as such), needs to form a group of students from their circle, and manage it under the guidance and supervision of the Head Instructor of the Hellenic Academy.

A Study Group coordinated by a professional instructor or an advanced student of another style, needs to meet regularly (usually 1-2 times a week), while the coordinator is the only one who is allowed to communicate directly with the Hellenic Academy’s Head Instructor in order to be taught and to be given instructions by him.

From time to time, the Head Instructor of the Hellenic Academy will have a session with the whole group, so that he can make the necessary corrections to everyone, required for their development.

In the long run, once they have acquired the necessary knowledge and skills, a professional instructor or advanced student of another style who will set up a Study Group at their school, may obtain the instructor’s certification from the International Wu’s Tai Chi Chuan Association and Master Wu, through the relevant procedures, and continue their course by upgrading their Group to an official Wu’s Style Tai Chi Chuan Learning Center.

For more information, contact us at info@taichichuan.gr

 

 

Post a Comment

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.