Τελευταία άρθρα

Quality since 1985.

Οι πέντε τομείς εξάσκησης

Του Διονύση Τσετσέλη
  Όπως έχουμε επισημάνει και σε προηγούμενα άρθρα μας, το ολοκληρωμένο Τάι Τσι Τσουάν αποτελείται από πέντε μεγάλους τομείς εξάσκησης. Τη Φόρμα, τα Τσι Κουνγκ, το Σπρώξιμο των Χεριών (Pushing Hands), τις Μαχητικές Εφαρμογές και τα Όπλα. Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό δεν μπορεί να θεωρείται ολοκληρωμένο Τάι Τσι Τσουάν.

Του Διονύση Τσετσέλη
ΓΕΝΙΚΑ Όπως δεν παραλείπουμε να τονίζουμε συνεχώς και στην αρθρογραφία και στο μάθημά μας, το Τάι Τσι Τσουάν είναι μία αληθινή και ζωντανή πολεμική τέχνη της οποίας ο βασικός σκοπός είναι η μελέτη της εσωτερικής δύναμης Τζιν και κυρίως το πώς αυτή καλλιεργείται ώστε να χρησιμοποιηθεί στη συμπλοκή σώμα με σώμα. Η επίτευξη αυτού του στόχου είναι ένα αρκετά πολύπλοκο θέμα και απαιτεί συνεχή, μακροχρόνια εξάσκηση σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, ο καθένας εκ των οποίων συνεισφέρει στον σκοπό με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο, συμπληρώνοντας τους άλλους. Ένας πολύ σημαντικός, όσο και παραμελημένος, τομέας της εξάσκησης στο Τάι Τσι Τσουάν, ο οποίος προσφέρει πάρα πολλά στην υλοποίηση του επιδιωκόμενου σκοπού, είναι αυτός των Μαχητικών Εφαρμογών. Θα θέλαμε από την αρχή να τονίσουμε πως βασική μας θέση είναι ότι εάν κάποιος δεν εξασκηθεί επαρκώς στις Μαχητικές Εφαρμογές είναι αδύνατον να κατανοήσει το Τάι Τσι Τσουάν σε βάθος.