Τελευταία άρθρα

Quality since 1985.

Του Διονύση Τσετσέλη

Τα τελευταία χρόνια, διαπιστώνουμε με πολύ χαρά ότι όλο και περισσότερες σχολές, άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο, έχουν αρχίσει να ασχολούνται με τα Pushing Hands (Σπρώξιμο Χεριών), έναν πάρα πολύ σημαντικό τομέα εξάσκησης του Τάι Τσι Τσουάν, ο οποίος μέχρι πρόσφατα ήταν από παραμελημένος έως και παντελώς άγνωστος στη χώρα μας. Αν και ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς, φαίνεται ότι έχουν αρχίσει, αργά αλλά σταθερά, να «δικαιώνονται» οι ελάχιστες σχολές, μία εκ των οποίων και η δική μας, οι οποίες καλλιεργούν εδώ και δεκαετίες το ολοκληρωμένο, παραδοσιακό Τάι Τσι Τσουάν.

Οι πέντε τομείς εξάσκησης

Του Διονύση Τσετσέλη
  Όπως έχουμε επισημάνει και σε προηγούμενα άρθρα μας, το ολοκληρωμένο Τάι Τσι Τσουάν αποτελείται από πέντε μεγάλους τομείς εξάσκησης. Τη Φόρμα, τα Τσι Κουνγκ, το Σπρώξιμο των Χεριών (Pushing Hands), τις Μαχητικές Εφαρμογές και τα Όπλα. Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό δεν μπορεί να θεωρείται ολοκληρωμένο Τάι Τσι Τσουάν.

Του Διονύση Τσετσέλη
ΓΕΝΙΚΑ Στο Γου Τάι Τσι Τσουάν το Σπρώξιμο των Χεριών (Pushing Hands) κατέχει πάρα πολύ σημαντική θέση και η εξάσκηση σε αυτό είναι πολύ συστηματική και επίμονη, αφού θεωρείται, και πράγματι είναι, ο κρίκος ο οποίος ενώνει η Φόρμα με τις μαχητικές εφαρμογές. Προκειμένου να επιτελέσουν αυτόν τους τον σκοπό, τα Pushing Hands θέτουν κατ’ αρχάς σε πρακτική δοκιμασία κάτω από πιο απαιτητικές συνθήκες τις γνώσεις και τις ικανότητες τις οποίες έχει αποκτήσει ο ασκούμενος από την εξάσκησή του στη Φόρμα, για να τις καλλιεργήσουν στη συνέχεια περαιτέρω. Ταυτόχρονα, προσθέτουν σε αυτές και άλλες πάρα πολύ σημαντικές ικανότητες, οι οποίες μπορούν να αποκτηθούν μόνο μέσα από την επαφή με άλλους συνασκούμενους. Πολύ σημαντική συνεισφορά των Pushing Hands στην καλλιέργεια του ασκούμενου είναι ότι τον εκπαιδεύουν σε πολλούς διαφορετικούς βηματισμούς και τρόπους κίνησης, οι οποίοι αργότερα θα χρησιμεύσουν στη δημιουργία σε συνδυασμό με τις κινήσεις της Φόρμας, πρακτικών, εφαρμόσιμων και αποτελεσματικών μαχητικών εφαρμογών.