Τελευταία άρθρα

Quality since 1985.

Του Διονύση Τσετσέλη
ΓΕΝΙΚΑ Όπως δεν παραλείπουμε να τονίζουμε συνεχώς και στην αρθρογραφία και στο μάθημά μας, το Τάι Τσι Τσουάν είναι μία αληθινή και ζωντανή πολεμική τέχνη της οποίας ο βασικός σκοπός είναι η μελέτη της εσωτερικής δύναμης Τζιν και κυρίως το πώς αυτή καλλιεργείται ώστε να χρησιμοποιηθεί στη συμπλοκή σώμα με σώμα. Η επίτευξη αυτού του στόχου είναι ένα αρκετά πολύπλοκο θέμα και απαιτεί συνεχή, μακροχρόνια εξάσκηση σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, ο καθένας εκ των οποίων συνεισφέρει στον σκοπό με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο, συμπληρώνοντας τους άλλους. Ένας πολύ σημαντικός, όσο και παραμελημένος, τομέας της εξάσκησης στο Τάι Τσι Τσουάν, ο οποίος προσφέρει πάρα πολλά στην υλοποίηση του επιδιωκόμενου σκοπού, είναι αυτός των Μαχητικών Εφαρμογών. Θα θέλαμε από την αρχή να τονίσουμε πως βασική μας θέση είναι ότι εάν κάποιος δεν εξασκηθεί επαρκώς στις Μαχητικές Εφαρμογές είναι αδύνατον να κατανοήσει το Τάι Τσι Τσουάν σε βάθος.

Πέρα από μύθους, στερεότυπα και προκαταλήψεις

Του Διονύση Τσετσέλη
«Θεωρούμε ότι είναι εντελώς λανθασμένο να λέμε πως το Τάι Τσι Τσουάν είναι μία Ταοϊστική τέχνη. Το Τάι Τσι Τσουάν είναι μία πρακτική πολεμική τέχνη η οποία στηρίζεται αποκλειστικά και μόνον σε νόμους της Φυσικής και πολλές από τις αρχές τακτικής και στρατηγικής οι οποίες έχουν εκφραστεί στα “Κλασσικά Κείμενα του Τάι Τσι Τσουάν”». Εάν μελετήσουμε προσεκτικά την ιστορία του Τάι Τσι Τσουάν, μακριά από τους συνήθεις μύθους και στερεότυπα οι οποίοι κυκλοφορούν ευρέως, θα διαπιστώσουμε εύκολα ότι στα τέλη του 19ου αιώνα έγινε μία έντονη και εκτεταμένη προσπάθεια διαφόρων διανοουμενίστικων και εθνικιστικών, κυρίως, κύκλων να συνδεθεί μια λαϊκή πολεμική τέχνη, το Τάι Τσι Τσουάν, με τον μυθικό (και μάλλον ανύπαρκτο) Ταοϊστή μοναχό Chang Sanfeng και μέσω αυτού με τον Ταοϊσμό.