Τελευταία άρθρα

Quality since 1985.

Του Διονύση Τσετσέλη

WU STYLE TAI CHI CHUAN STUDY GROUPS

By Dionisis Tsetselis

(English text follows)

Η ανάπτυξη του ποιοτικού, παραδοσιακού Τάι Τσι Τσουάν στην Ελλάδα (όπως και σε όλον τον κόσμο), δεν είναι μεγέθους τέτοιου, που να εξασφαλίζει την ύπαρξη αρκετών εκπαιδευτών υψηλού επιπέδου, ανά την ελληνική επικράτεια. Τη λύση σε αυτό το πρόβλημα προσδοκά να δώσει η λειτουργία των επίσημων Ομάδων Μελέτης Γου Τάι Τσι Τσουάν, κάτω από την άμεση και έμπειρη καθοδήγηση της Ακαδημίας μας και του ίδιου του Επικεφαλής Εκπαιδευτή της, Διονύση Τσετσέλη.

Ελληνικής Ακαδημίας Τάι Τσι Τσουάν της Οικογενείας Γου

του Διονύση Τσετσέλη
 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Εισαγωγή
Είναι κοινός τόπος για τους σοβαρά ασκούμενους στο Τάι Τσι Τσουάν, ότι ο στρεβλός τρόπος με τον οποίο διαδόθηκε στη Δύση, όχι μόνο δεν του επέτρεψε να οργανώσει σωστά την ύλη του και να εξελίξει τις διδακτικές του μεθόδους αλλά, αντιθέτως, οδήγησε στο να θεωρούνται η οργάνωση και η μεθοδικότητα απορριπτέος μοντερνισμός, από ευρείς κύκλους ασκουμένων, ακόμη και διδασκόντων του λεγόμενου «Τάι Τσι».