Τελευταία άρθρα

Quality since 1985.

Γίνε πιστοποιημένος εκπαιδευτής Τάι Τσι Τσουάν!

ΔΙΔΑΣΚΕΙ ο Διονύσης Τσετσέλης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ανάπτυξη του ποιοτικού, παραδοσιακού Τάι Τσι Τσουάν στην Ελλάδα (όπως και σε όλον τον κόσμο) δεν είναι μεγέθους τέτοιου, που να εξασφαλίζει την ύπαρξη αρκετών εκπαιδευτών υψηλού επιπέδου, ανά την ελληνική επικράτεια. Τη λύση σε αυτό το πρόβλημα προσδοκά να δώσει το On Line Basic Instructor Course (BIC), κάτω από την άμεση και έμπειρη καθοδήγηση της Hellenic Wu’s Tai Chi Chuan Academy και του ίδιου του Επικεφαλής Εκπαιδευτή της, Διονύση Τσετσέλη. Ανταποκρινόμενοι τόσο στην ανωτέρω πραγματικότητα, όσο και στις συνθήκες που έχει διαμορφώσει η πανδημία, επιλέξαμε να πραγματοποιηθεί το Σχολείο εξ ολοκλήρου On Line. Στο εύλογο ερώτημα εάν τα μαθήματα αυτά είναι δυνατόν να διασφαλίσουν τα οφέλη της φυσικής παρουσίας στη σχολή, όπου υπάρχει άμεση επαφή, διδασκαλία και διόρθωση, απαντάμε ότι με την εμπειρία, που ήδη έχουμε αποκομίσει στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε, μετά λόγου γνώσεως, ότι παρακολουθώντας το διαδικτυακό Σχολείο Εκπαιδευτών της Ακαδημίας μας, θα μπορέσετε να φτάσετε σε πολύ υψηλά επίπεδα γνώσης και ικανότητας.