Τελευταία άρθρα

Quality since 1985.

Του Διονύση Τσετσέλη
ΓΕΝΙΚΑ Η εξάσκηση με τα παραδοσιακά όπλα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της εξάσκησης, το οποίο συμπληρώνει το πολυσύνθετο παζλ του Τάι Τσι Τσουάν. Όχι μόνον επεκτείνει, φωτίζει και βοηθάει την άοπλη εξάσκηση, συμβάλλοντας στην κατανόηση πολλών δυσνόητων σημείων της αλλά επίσης εξελίσσει και αναπτύσσει περαιτέρω τις ικανότητες του ασκούμενου, ο οποίος ταυτόχρονα έχει την ευκαιρία να εξερευνήσει διαφορετικές περιοχές του Τάι Τσι Τσουάν και να αποκτήσει νέες, πολύ σημαντικές ικανότητες και γνώσεις.

Του Διονύση Τσετσέλη
ΓΕΝΙΚΑ Στο Γου Τάι Τσι Τσουάν το Σπρώξιμο των Χεριών (Pushing Hands) κατέχει πάρα πολύ σημαντική θέση και η εξάσκηση σε αυτό είναι πολύ συστηματική και επίμονη, αφού θεωρείται, και πράγματι είναι, ο κρίκος ο οποίος ενώνει η Φόρμα με τις μαχητικές εφαρμογές. Προκειμένου να επιτελέσουν αυτόν τους τον σκοπό, τα Pushing Hands θέτουν κατ’ αρχάς σε πρακτική δοκιμασία κάτω από πιο απαιτητικές συνθήκες τις γνώσεις και τις ικανότητες τις οποίες έχει αποκτήσει ο ασκούμενος από την εξάσκησή του στη Φόρμα, για να τις καλλιεργήσουν στη συνέχεια περαιτέρω. Ταυτόχρονα, προσθέτουν σε αυτές και άλλες πάρα πολύ σημαντικές ικανότητες, οι οποίες μπορούν να αποκτηθούν μόνο μέσα από την επαφή με άλλους συνασκούμενους. Πολύ σημαντική συνεισφορά των Pushing Hands στην καλλιέργεια του ασκούμενου είναι ότι τον εκπαιδεύουν σε πολλούς διαφορετικούς βηματισμούς και τρόπους κίνησης, οι οποίοι αργότερα θα χρησιμεύσουν στη δημιουργία σε συνδυασμό με τις κινήσεις της Φόρμας, πρακτικών, εφαρμόσιμων και αποτελεσματικών μαχητικών εφαρμογών.

Του Διονύση Τσετσέλη
ΓΕΝΙΚΑ Όπως δεν παραλείπουμε να τονίζουμε συνεχώς και στην αρθρογραφία και στο μάθημά μας, το Τάι Τσι Τσουάν είναι μία αληθινή και ζωντανή πολεμική τέχνη της οποίας ο βασικός σκοπός είναι η μελέτη της εσωτερικής δύναμης Τζιν και κυρίως το πώς αυτή καλλιεργείται ώστε να χρησιμοποιηθεί στη συμπλοκή σώμα με σώμα. Η επίτευξη αυτού του στόχου είναι ένα αρκετά πολύπλοκο θέμα και απαιτεί συνεχή, μακροχρόνια εξάσκηση σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, ο καθένας εκ των οποίων συνεισφέρει στον σκοπό με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο, συμπληρώνοντας τους άλλους. Ένας πολύ σημαντικός, όσο και παραμελημένος, τομέας της εξάσκησης στο Τάι Τσι Τσουάν, ο οποίος προσφέρει πάρα πολλά στην υλοποίηση του επιδιωκόμενου σκοπού, είναι αυτός των Μαχητικών Εφαρμογών. Θα θέλαμε από την αρχή να τονίσουμε πως βασική μας θέση είναι ότι εάν κάποιος δεν εξασκηθεί επαρκώς στις Μαχητικές Εφαρμογές είναι αδύνατον να κατανοήσει το Τάι Τσι Τσουάν σε βάθος.

Πέρα από μύθους, στερεότυπα και προκαταλήψεις

Του Διονύση Τσετσέλη
«Θεωρούμε ότι είναι εντελώς λανθασμένο να λέμε πως το Τάι Τσι Τσουάν είναι μία Ταοϊστική τέχνη. Το Τάι Τσι Τσουάν είναι μία πρακτική πολεμική τέχνη η οποία στηρίζεται αποκλειστικά και μόνον σε νόμους της Φυσικής και πολλές από τις αρχές τακτικής και στρατηγικής οι οποίες έχουν εκφραστεί στα “Κλασσικά Κείμενα του Τάι Τσι Τσουάν”». Εάν μελετήσουμε προσεκτικά την ιστορία του Τάι Τσι Τσουάν, μακριά από τους συνήθεις μύθους και στερεότυπα οι οποίοι κυκλοφορούν ευρέως, θα διαπιστώσουμε εύκολα ότι στα τέλη του 19ου αιώνα έγινε μία έντονη και εκτεταμένη προσπάθεια διαφόρων διανοουμενίστικων και εθνικιστικών, κυρίως, κύκλων να συνδεθεί μια λαϊκή πολεμική τέχνη, το Τάι Τσι Τσουάν, με τον μυθικό (και μάλλον ανύπαρκτο) Ταοϊστή μοναχό Chang Sanfeng και μέσω αυτού με τον Ταοϊσμό.